Onzekerheid

Geachte heer Blériot,

na uw vorige mededeling bleven wij met lede ogen achter… Reikhalzend en tergelijkertijd teneergeslagen vooruitblikkend op de aangekondigde heildronk verkeren wij onderwijl in de grootste onzekerheid aangaande de plaats van dit eerder vermeld zijnde gegeven. Wil de goedheid hebben de plaats van afspraak ons dra te laten geworden.

Met beleefde en nog steeds bedroefde groet,

De Voorzitter.

3 Replies to “Onzekerheid”

 1. Heer Voorzitter en heer Secretaris,
  Dat U in deze situatie van teneergeslagen onzekerheid moest verkeren aangaande het vooruitblikken op de aangekondigde heildronk heeft te maken met een ondoordachte onnauwkeurigheid mijnentwege. Wil hiervoor mijn welgemeende verontschuldigingen aanvaarden.
  U wordt genood in een deelgemeente van de verstedelijkte agglomeratie Gent zijnde Sint-Amandsberg en wel meer bepaald in de Nachtegaaldreef die aldaar gelegen is op het nummer 16 te vinden tussen nummer 14 en 18.
  Hopend dat deze bestemming nog binnen uw bereik ligt kijk ik in deze Mariatijd even reikhalzend uit naar het verschijnen van uw beider personaliteiten.
  vriendelijk hoogachtend
  L. Bleriot

 2. Geachte heer Blériot,

  met ambiguë vreugde hebben wij de plaats van afspraak ontvangen. Wij zullen dan ook hedenavond trachten om 19.37 uur stipt ter plaatse te zijn.
  Met vriendelijke groet,
  de Voorzitter.

 3. Heren Voorzitter en Secretaris,

  Het is reeds enkele maanden angstvallig stil op jullie site en ik vermoed dat ik voor menig bezoeker spreek als dit mij verontrust.

  Heeft de ontmoeting waarvan hierboven sprake niet plaats gevonden? Hadden jullie last van een zomergriepje, hoewel van een echte zomer slechts in bedekte termen gesproken kan worden? Heeft de Heer Bleriot jullie misschien vergiftigd tijdens jullie gezamenlijke drankje waardoor een verdere uitbouw van deze site uitblijft? In dat geval hoef ik geen antwoord laat staan verdere updates te verwachten. Doch, ik ben te nieuwsgierig naar het relaas van jullie ontmoeting.

  Hou mij, en met mij de rest van de bezoekers en fans van jullie site niet langer in spanning en post een nieuw item.

  Met vriendelijke groeten,
  Archibald Pellagon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *