Zoek dekking

Jawel beste kijker, zoek gerust dekking. Dra stijgen wij wederom ten hemel. Dit met onze volledig afgestelde machines.

Wij hebben de winter gebruikt om in volstrekte ascese onze machines klaar te maken voor een succesvolle zomer. Na een bezoek aan onze trouwe hofleverancier zijn we tot de constatatie gekomen dat we gewoonweg niet het juiste gereedschap hadden. Noch de juiste kennis van zaken. Daarom hebben we ons Vangheluwe-gewijs afgezonderd en verdiept in de mystiek van de luchtacrobatiek en aerodynamica.

Daarom hebben we ook een tweede club opgericht: Airbuster Technics. Gezien de analogie met Airbusters hebben we dezelfde statuten overgenomen, doch merk op, het is een complete andere afdeling. Mede dankzij de enorme investering van Dhr Secretaris, en het sublieme ondersteunen van Dhr Voorzitter is deze nieuwe divisie tot stand gekomen. Zij heeft ons reeds veel genot en deugd verschaft.

Na onze laatste technische check-ups kunnen wij besluiten dat onze toestellen wederom volledig luchtwaardig en afgesteld zijn.

Clubs aller lande, u weze gewaarschuwd, let op van het trojaans paard…

Until then

Heer Voorzitter en Heer Secretaris

Het illegaal circuit

Hoogaangeschreven edelachtbare vliegfanaten,

Heden avond hebben wij wederom een stukje geschiedenis geschreven. Tegen de aanbevelingen van de luchtverkeersleidling in (de aswolk nvdr.) hebben wij onvervaard de elementen getrotseerd. De totaliteit der hoogtes van alle vluchten samen bedraagt ruim 2 meter! Uw kunt zich voorstellen welke doodsangsten uw dierbare pioniers hebben doorstaan, doch dit geheel ten dienste van de mensheid. We zijn er van overtuigd dat onze experimenten bijdragen tot het dichten van het olielek in de Mexicaanse golf en het verdrijven der aswolk van Eyjafjallajokull. We hebben onze vluchten dan ook met succes af kunnen ronden en ziedaar: geen schrammetje hebben toestel noch vliegenier opgelopen. We danken oprecht onze ega’s voor de morele steun. Ook danken wij onszelf voor onze onvervaarde moed en onze uitmuntendheid in de vliegkunde.

We trekken ons nu terug in de duistere krochten van onze labo’s en zullen ons, alweder geheel ten dienste van de mensheid, wijden aan een rustig en ascetisch leven. Na deze bezinningsperiode treden wij dra weder naar buiten om de mensheid te verstommen met onze onevenaarbare aeronautica.

Tot dan verblijven wij hoogachtend,

Mijnheer de Voorziter en Mijnheer de Secretaris.

We’re back!

Goedenavond vliegfanaten,

Vanaf heden ten dage begeven wij, heer Voorzitter en heer Secretaris, ons weder in hogere sferen. Daar wij het vorige kwartaal met lichte winst konden afsluiten, hebben wij na urenlang vergaderen besloten om ons opnieuw ten dienste van de mensheid te stellen.

Welaan, wij beschikken elk over een nieuw en ultramodern luchtverkennend toestel.

Na de testsessie heden avond kunnen wij besluiten dat wij vanaf nu wederom geheel en al de uwe zullen zijn. Onze bevindingen lees je voortaan opnieuw op je vertrouwde site.

Benieuwd naar meer?

Heren Voorzitter en Secretaris

Airbusters opnieuw gespot in damme

Via anonieme verslaggeving is vernomen dat de airbusters opnieuw gespot zijn in Damme en omgeving. Mogelijks duidt dit op hernieuwde activiteiten. Geruchten gaan de ronde dat ze uit de richting van de AMshop kwamen. Wat voert het tweetal nu weer in z’n schild? We’ll let you know.

De Anonieme Verslaggever

Onzekerheid

Geachte heer Blériot,

na uw vorige mededeling bleven wij met lede ogen achter… Reikhalzend en tergelijkertijd teneergeslagen vooruitblikkend op de aangekondigde heildronk verkeren wij onderwijl in de grootste onzekerheid aangaande de plaats van dit eerder vermeld zijnde gegeven. Wil de goedheid hebben de plaats van afspraak ons dra te laten geworden.

Met beleefde en nog steeds bedroefde groet,

De Voorzitter.

Prachtvluchten van Heer Voorzitter

Nog een paar videoreportages van de vorige vergadering met aan het stuur: Heer Voorzitter

[flashvideo filename=”wp-content/uploads/prachtvlucht1.flv” /]

[flashvideo filename=”wp-content/uploads/prachtvlucht2.flv” /]

[flashvideo filename=”wp-content/uploads/prachtvlucht3.flv” /]

– de Secretaris

De gevaarlijkste stunt ooit

Jawel beste vogelvrienden,

De Heer Voorzitter heeft vorige vergadering de gevaarlijkste stunt ooit gedaan: de ram-o-secretaris-tegen-het-hoofd.

In primeur:

[flashvideo filename=”wp-content/uploads/levensgevaarlijkestunt.flv” /]

Proficiat, Heer Voorzitter!

– de Secretaris

Nakend afscheid van een vriend

Geachte heer Blériot,

met droefenis ten harte noteer ik uw nakend afscheid van ons pioniersbestaan. Ik mag echter verhopen dat dit niet te maken heeft met de mysterieuze stilte waarin wij ons gaarne hullen om vervolgens met een weergaloos event uit te pakken.  Want zowaar, aanstaande donderdag 5 juni zullen wij de vliegwereld met verstomming slaan aan de hand van nooit eerder vertoonde luchtacrobatieën die gedigitaliseerd zijn door de heer secretaris.

Uw uitnodiging aangaande donderdag 12 juni is door ons gunstig in overweging genomen, doch wensen wij erop aan te dringen dat U zich andermaal goed zou bezinnen aangaande onze gezamenlijke toekomst en wederzijdse genegenheid.

Met aldus eerder vermeld zijnde droefenis ten harte,  hopend dat U tot inkeer zult komen na de beelden die wij morgen zullen vrijgeven; en met immer ingetogen genegenheid durf ik U groeten,

De Voorzitter.

Site informatie

Het langverwachte fenomeen gaat sneller dan verwacht, we worden populairder dan ooit!

Overzicht bezoekers

Zoals u ziet is de harde kern van dit vlieggebeuren nog steeds gecentraliseerd in de buurt van Gent maar de uitbreiding is iets om fier over te zijn.

Proficiat, Airbusters! Dit is uiteraard alleen mogelijk dankzij het uitgekiemde strategisch bestuur van Mijnheer de Voorzitter en Mijnheer de Secretaris zelve.

Binnenkort meer…
de Secretaris

Testresultaten Groots Geheim Project succesvol!

Beste vliegvriendvogelaar,

Met enige grootse fierheid en trots melden wij (Heer Voorzitter en Heer Secretaris) jullie dat onze eerste resultaten van ons Groots Geheim Project succesvol waren.

We hebben getest in onzer streken, Groot Hertogdom Luxemburg, de ardennen en zelfs Kalken en Laarne. We hebben veel moeite gedaan om alle weersomstandigheden te trotseren, van hagel tot sneeuwval, van woelige orkanen tot tropische temperaturen en we zijn geslaagd in onzer opzet.

Ik denk dat Heer Bleriot trots zal zijn op deze dappere pogingen met oogmerk op slagen van ons Groots Geheim Plan. Met alle bescheidenheid noemen wij dit een heroische heldendaad van onszelf tewege.

Helaas kunnen we nog niet nader in detail treden daar wij onzelve niet in gevaar willen brengen en de concurrentie op grote afstand willen houden.

Hou dus deze computerinternetwebsite in de gaten voor meer nieuws omtrent dit subliem fenomenaal overdonderend project.

Met de grootste zelfvoldoening,
Heer Secretaris