Zoek dekking

Jawel beste kijker, zoek gerust dekking. Dra stijgen wij wederom ten hemel. Dit met onze volledig afgestelde machines.

Wij hebben de winter gebruikt om in volstrekte ascese onze machines klaar te maken voor een succesvolle zomer. Na een bezoek aan onze trouwe hofleverancier zijn we tot de constatatie gekomen dat we gewoonweg niet het juiste gereedschap hadden. Noch de juiste kennis van zaken. Daarom hebben we ons Vangheluwe-gewijs afgezonderd en verdiept in de mystiek van de luchtacrobatiek en aerodynamica.

Daarom hebben we ook een tweede club opgericht: Airbuster Technics. Gezien de analogie met Airbusters hebben we dezelfde statuten overgenomen, doch merk op, het is een complete andere afdeling. Mede dankzij de enorme investering van Dhr Secretaris, en het sublieme ondersteunen van Dhr Voorzitter is deze nieuwe divisie tot stand gekomen. Zij heeft ons reeds veel genot en deugd verschaft.

Na onze laatste technische check-ups kunnen wij besluiten dat onze toestellen wederom volledig luchtwaardig en afgesteld zijn.

Clubs aller lande, u weze gewaarschuwd, let op van het trojaans paard…

Until then

Heer Voorzitter en Heer Secretaris

We’re back!

Goedenavond vliegfanaten,

Vanaf heden ten dage begeven wij, heer Voorzitter en heer Secretaris, ons weder in hogere sferen. Daar wij het vorige kwartaal met lichte winst konden afsluiten, hebben wij na urenlang vergaderen besloten om ons opnieuw ten dienste van de mensheid te stellen.

Welaan, wij beschikken elk over een nieuw en ultramodern luchtverkennend toestel.

Na de testsessie heden avond kunnen wij besluiten dat wij vanaf nu wederom geheel en al de uwe zullen zijn. Onze bevindingen lees je voortaan opnieuw op je vertrouwde site.

Benieuwd naar meer?

Heren Voorzitter en Secretaris

Onzekerheid

Geachte heer Blériot,

na uw vorige mededeling bleven wij met lede ogen achter… Reikhalzend en tergelijkertijd teneergeslagen vooruitblikkend op de aangekondigde heildronk verkeren wij onderwijl in de grootste onzekerheid aangaande de plaats van dit eerder vermeld zijnde gegeven. Wil de goedheid hebben de plaats van afspraak ons dra te laten geworden.

Met beleefde en nog steeds bedroefde groet,

De Voorzitter.

De gevaarlijkste stunt ooit

Jawel beste vogelvrienden,

De Heer Voorzitter heeft vorige vergadering de gevaarlijkste stunt ooit gedaan: de ram-o-secretaris-tegen-het-hoofd.

In primeur:

[flashvideo filename=”wp-content/uploads/levensgevaarlijkestunt.flv” /]

Proficiat, Heer Voorzitter!

– de Secretaris

Nakend afscheid van een vriend

Geachte heer Blériot,

met droefenis ten harte noteer ik uw nakend afscheid van ons pioniersbestaan. Ik mag echter verhopen dat dit niet te maken heeft met de mysterieuze stilte waarin wij ons gaarne hullen om vervolgens met een weergaloos event uit te pakken.  Want zowaar, aanstaande donderdag 5 juni zullen wij de vliegwereld met verstomming slaan aan de hand van nooit eerder vertoonde luchtacrobatieën die gedigitaliseerd zijn door de heer secretaris.

Uw uitnodiging aangaande donderdag 12 juni is door ons gunstig in overweging genomen, doch wensen wij erop aan te dringen dat U zich andermaal goed zou bezinnen aangaande onze gezamenlijke toekomst en wederzijdse genegenheid.

Met aldus eerder vermeld zijnde droefenis ten harte,  hopend dat U tot inkeer zult komen na de beelden die wij morgen zullen vrijgeven; en met immer ingetogen genegenheid durf ik U groeten,

De Voorzitter.

Site informatie

Het langverwachte fenomeen gaat sneller dan verwacht, we worden populairder dan ooit!

Overzicht bezoekers

Zoals u ziet is de harde kern van dit vlieggebeuren nog steeds gecentraliseerd in de buurt van Gent maar de uitbreiding is iets om fier over te zijn.

Proficiat, Airbusters! Dit is uiteraard alleen mogelijk dankzij het uitgekiemde strategisch bestuur van Mijnheer de Voorzitter en Mijnheer de Secretaris zelve.

Binnenkort meer…
de Secretaris

Testresultaten Groots Geheim Project succesvol!

Beste vliegvriendvogelaar,

Met enige grootse fierheid en trots melden wij (Heer Voorzitter en Heer Secretaris) jullie dat onze eerste resultaten van ons Groots Geheim Project succesvol waren.

We hebben getest in onzer streken, Groot Hertogdom Luxemburg, de ardennen en zelfs Kalken en Laarne. We hebben veel moeite gedaan om alle weersomstandigheden te trotseren, van hagel tot sneeuwval, van woelige orkanen tot tropische temperaturen en we zijn geslaagd in onzer opzet.

Ik denk dat Heer Bleriot trots zal zijn op deze dappere pogingen met oogmerk op slagen van ons Groots Geheim Plan. Met alle bescheidenheid noemen wij dit een heroische heldendaad van onszelf tewege.

Helaas kunnen we nog niet nader in detail treden daar wij onzelve niet in gevaar willen brengen en de concurrentie op grote afstand willen houden.

Hou dus deze computerinternetwebsite in de gaten voor meer nieuws omtrent dit subliem fenomenaal overdonderend project.

Met de grootste zelfvoldoening,
Heer Secretaris

Pech is ons deel!

Waarde fans,

het is inderdaad al een niet geringe poos stil rondom onze vereniging. De reden hiertoe is zeer naargeestig en bedroevend van aard. Lees en huiver met de laatste ontwikkelingen in ons nog prille vliegeniersbestaan.

De situatie waarin mijn hoogst gewaardeerde secretaris en ikzelve ons bevinden is allerminst bemoedigend te noemen. Mijn persoonlijke Voorzittersheli staat al een poos aan de grond wegens pech met de controller. Daar dit één van de duurste items is die er op de heli te vinden zijn, wacht ik met bedroefd hart op meer nieuws van de in reparatie binnengebrachte controller. Het lot van mijn heli hangt er namelijk vanaf en gezien de prille aard van onze relatie zou het mij ten zeerste bedroeven afscheid te moeten nemen, te meer daar onze gloriedagen nog in het verschiet liggen…

Maar welaan, naargeestigheid en droefenis kunnen mijn hart niet blijven vullen en er rest mij ook nog mijn Voorzitterscessna die trappelend van ongeduld op zijn volgende vlucht staat te wachten. Maar ook hier valt een niet onaanzienlijke kanttekening bij te maken: het weer in onze winderige landje is van dergelijke aard dat vliegen zo goed als uitgesloten is…

De heer Secretaris van zijn kant had dan ook te kampen met zware crashes van zijn heli en heeft de nodige tijd moeten spenderen aan het herstellen ervan. Herstellingen die trouwens zeer geslaagd zijn, waarvoor mijn nog groter respect voor de heer Secretaris. Maar ook deze goedmoedige man kijkt het weer met ietwat lede ogen aan, snakkend naar die ene mooie dag waarop onze vogels het luchtruim kunnen kiezen.

U merkt, beste fans, we bevinden ons in een tijdelijk dipje. Maar wij zijn niet vlug van ons stuk te brengen en zullen weldra wederom ongekende hoogtes opzoeken en u daarvan verslag uitbrengen.

Vriendelijke groet,

uw toegenegen Voorzitter.

En daar gaan ze!

Beste beeldbuiskinderen,

wat een zicht was me dat zondag laatstleden! De heer Secretaris en ikzelfve, de Voorzitter, hebben een meest heroïsche actie ondernomen inzake vliegen met een Cessna 182.  We hebben het ons namelijk gewaagd om onze kostbare vliegtuigen aan de lucht toe te vertrouwen!

Het dient echter gezegd dat dit niet geheel zonder de het nodige euvel geschiedde. Daar wij namelijk volstrekt onbeslagen ten ijs kwamen, was een portie crash and learn dan ook ons deel. Maar, beste lezer, de heer Secretaris en ikzelf zijn uit het juiste hout gesneden en na het obligate gestuntel aan het begin van onze dag hebben we tot onze grote genoegdoening toch allebei een min of meer geslaagde vlucht op ons palmares kunnen schrijven.

De heer Secretaris verbaasde echter vriend en vijand door als eerste de strijd met de elementen aan te gaan. Vooreerst moet ik er nog aan toevoegen dat wij een niet geringe poos nodig hadden om onze vliegtuigen recht te laten rijden op de begane grond. Maar goed, eens dat achter de rug was stuurde onze Secretaris zijn toestel naar een voor ons ongekende hoogte, maakte twee zeer geslaagde bochten en boorde toen prompt zijn kist de grond in. Paniek was ons deel! De schade bleek echter beperkt te zijn tot een afgebroken staartroer (te lijmen) en een gebarsten romp. Ook dit laatste probleem was te verhelpen met acrylaat-silicone.

Na de reparatie van de Secretarisvogel, besloot ook ik een poging te wagen. Gewaarschuwd door wat er de Secretaris overkomen was en alle schade die zijn deel was, besloot ik het anders en kalmer aan te pakken. Té kalm blijkbaar want de Voorzitterscessna kwam maar niet van de grond. “Flying is just a state of mind” hoort men weleens en dit indachtig waagde ik een moedigere poging. Met succes! Mijn Cessna ging met een rotvaart de hoogte in! Ik slaagde er dan ook maar moeizaam in om terug de controle te krijgen over mijn vogel. Na enig proberen slaagde ook ik erin om een aantal bochten te maken, maar helaas… ik verloor één stelregel van het vliegen uit het oog: de hoogte is je vriend. Bijgevolg kwam ik dan ook te dicht bij Moeder Aarde, maakte een fout maneuver en kwakte onzacht tegen de grond. Balans: gebarsten vleugel en de nodige tranen. Oplappen dan maar en jawel, aan het einde van dag was ook vleugel hersteld!  Helaas leende het reeds late uur zich niet meer tot vliegen en moesten we het voor bekeken houden.

We hadden een weergaloze dag en kijken dan ook al trappelend van ongeduld uit naar onze volgende fly-inn!

Untill then,  greetings,

een nog steeds met adrenaline rondlopende Voorzitter.

Groot moment

Beste beeldbuiskinderen,

zondag aanstaande zal er in het voorzitters-vlieg-o-droom een legendarische en nu al reeds ongeëvenaard evenement plaatsvinden!

Gezien de heer De Boosere en mevrouw Hagedoren prachtig weer voorspellen, zullen de Secretaris en de Voorzitter een heroïsche poging ondernemen om hun Cessna in de lucht te krijgen, en hem daar ook hopelijk terug veilig uit te halen.

We zijn nu in volle voorbereiding van dit spannende evenement en staan natuurlijk ook open voor suggesties van jullie kant betreffende het Cessna-vliegen.

Wij houden u op de hoogte!

Toegenegen groet van een gespannen Voorzitter.