Het illegaal circuit

Hoogaangeschreven edelachtbare vliegfanaten,

Heden avond hebben wij wederom een stukje geschiedenis geschreven. Tegen de aanbevelingen van de luchtverkeersleidling in (de aswolk nvdr.) hebben wij onvervaard de elementen getrotseerd. De totaliteit der hoogtes van alle vluchten samen bedraagt ruim 2 meter! Uw kunt zich voorstellen welke doodsangsten uw dierbare pioniers hebben doorstaan, doch dit geheel ten dienste van de mensheid. We zijn er van overtuigd dat onze experimenten bijdragen tot het dichten van het olielek in de Mexicaanse golf en het verdrijven der aswolk van Eyjafjallajokull. We hebben onze vluchten dan ook met succes af kunnen ronden en ziedaar: geen schrammetje hebben toestel noch vliegenier opgelopen. We danken oprecht onze ega’s voor de morele steun. Ook danken wij onszelf voor onze onvervaarde moed en onze uitmuntendheid in de vliegkunde.

We trekken ons nu terug in de duistere krochten van onze labo’s en zullen ons, alweder geheel ten dienste van de mensheid, wijden aan een rustig en ascetisch leven. Na deze bezinningsperiode treden wij dra weder naar buiten om de mensheid te verstommen met onze onevenaarbare aeronautica.

Tot dan verblijven wij hoogachtend,

Mijnheer de Voorziter en Mijnheer de Secretaris.

Prachtvluchten van Heer Voorzitter

Nog een paar videoreportages van de vorige vergadering met aan het stuur: Heer Voorzitter

[flashvideo filename=”wp-content/uploads/prachtvlucht1.flv” /]

[flashvideo filename=”wp-content/uploads/prachtvlucht2.flv” /]

[flashvideo filename=”wp-content/uploads/prachtvlucht3.flv” /]

– de Secretaris

Sabotage

Jawel beste vliegvriendvogelaar, u leest dit goed, sabotage!

Ik ben er steeds meer en meer van overtuigd dat wij moedwillig worden tegengewerkt door onbekende krachten. Krachten des duivels! Krachten die ons overweldigend succes in onzer allergrootste uitvinding ten mense geschiedenis niet gunnen. Mag ik dan ook jullie 1 minuut stilte vragen voor onzer aller Heer Voorzitter die nog steeds niet over een vervangstuk van zijn dierbaarste helicopter beschikt.

Dank u.

De eerlijkheid gebied mij te vertellen dat ikzelve ook serieus in de penarie zit. Vorige maand was ik zo ontstuimig om mij aan een vlucht buitenshuize te wagen. Een miniscule windstoot zorgde ervoor dat het kostbaarste bezit van Heer Secretaris (ikzelve in aller eerlijkheid en eenvoudigheid) met een gigantische oorverdovende brute helse knal tot medogenloze stilstand kwam tegen de woning van mijn peter.

Hierdoor was mijn aandrijfstang losgekomen van de bodemplaat waar de servo’s op rusten. Na talloze pogingen van Heer Voorzitter en Heer Secretaris zelve (zelfs mét secondelijm) waren we er niet 100% in geslaagd mijn trouwe vierwieker te redden. Ware het niet dat het Geniaal Brein van Heer Voorzitter zelve tot de finale oplossing kwam: ijzerdraad. We hebben onze Ingenieuze Handen in elkaar geslagen en de oplossing was dan ook fenomenaal. Mijn Helix vloog weer als nooit tevoren.

Helaas door het afwezig zijn van het Geniaal Brein van Heer Voorzitter zelve van in het beginne hangen er waarschijnlijk nog schilfers opgedroogde secondelijm aan de binnenkant van de aandrijfstanghouder waardoor ik met enorm veel wrijving zit en mijn oogappeltje bijna niet meer in de lucht gaat. Dit zal dus één dezer een nieuwe bodemplaat worden.

Tot de volgende berichtgeving,
Mijnheer de Secretaris

Pech is ons deel!

Waarde fans,

het is inderdaad al een niet geringe poos stil rondom onze vereniging. De reden hiertoe is zeer naargeestig en bedroevend van aard. Lees en huiver met de laatste ontwikkelingen in ons nog prille vliegeniersbestaan.

De situatie waarin mijn hoogst gewaardeerde secretaris en ikzelve ons bevinden is allerminst bemoedigend te noemen. Mijn persoonlijke Voorzittersheli staat al een poos aan de grond wegens pech met de controller. Daar dit één van de duurste items is die er op de heli te vinden zijn, wacht ik met bedroefd hart op meer nieuws van de in reparatie binnengebrachte controller. Het lot van mijn heli hangt er namelijk vanaf en gezien de prille aard van onze relatie zou het mij ten zeerste bedroeven afscheid te moeten nemen, te meer daar onze gloriedagen nog in het verschiet liggen…

Maar welaan, naargeestigheid en droefenis kunnen mijn hart niet blijven vullen en er rest mij ook nog mijn Voorzitterscessna die trappelend van ongeduld op zijn volgende vlucht staat te wachten. Maar ook hier valt een niet onaanzienlijke kanttekening bij te maken: het weer in onze winderige landje is van dergelijke aard dat vliegen zo goed als uitgesloten is…

De heer Secretaris van zijn kant had dan ook te kampen met zware crashes van zijn heli en heeft de nodige tijd moeten spenderen aan het herstellen ervan. Herstellingen die trouwens zeer geslaagd zijn, waarvoor mijn nog groter respect voor de heer Secretaris. Maar ook deze goedmoedige man kijkt het weer met ietwat lede ogen aan, snakkend naar die ene mooie dag waarop onze vogels het luchtruim kunnen kiezen.

U merkt, beste fans, we bevinden ons in een tijdelijk dipje. Maar wij zijn niet vlug van ons stuk te brengen en zullen weldra wederom ongekende hoogtes opzoeken en u daarvan verslag uitbrengen.

Vriendelijke groet,

uw toegenegen Voorzitter.

Zwaarste crash ooit!

Beste lezer,

het waren woelige tijden in helicopterland… Na een loodzware crash maandagavond te Eeklo had uw Voorzitter zijn handen vol met het herstellen en weer luchtwaardig maken van zijn Helixx. Door een nog niet verklaren storing werd de voorzittersheli plotsklaps helemaal onbestuurbaar! Hij maakte dan ook een duikvlucht en smakte met een rotvaart tegen de gebetonneerde Moeder Aarde. De Voorzitter stond erbij en keek ernaar, compleet machteloos… Balans: voor- en achterbody zwaar beschadigd, staart afbebroken, pas vernieuwde rotor gehavend en natuurlijk ook bittere voorzitterstranen…

Maar niet getreurd, na een quasi slapeloze nacht vatte uw dienaar opnieuw moed en ging aan de slag met met PVC-lijm, mes en tape. Na een uur was het resultaat al zichtbaar: de zwaar gehavende heli hing weer in de lucht, welliswaar met een herstelde body en dus iets meer gewicht… Qua vliegvermogen niets ingeboet, maar de looks… tja, dat kan beter. Pionier zijnde weigert de Voorzitter dan ook om gemakshalve nieuwe onderdelen aan te schaffen, wat uiteraard resulteert in een grote voldoeningsgraad na een reparatie!

Donderdagavond was het grote moment aangebroken: fly-inn bij de secretaris! En jawel, beste lezer, de voorzittersheli ging tekeer als vanouds en landde zelfs verscheidene malen op de Secretaris-kruk! Mission accomplished!

Met teogenegen groet,

de Voorzitter.

Fly-in vanavond in de secretaris-vlieg-o-droom

Jaja, beste lezers,

vanavond is er alweer een grote fly-in bij de secretaris. Ik kijk er alvast ten zeerste naar uit daar ik namelijk mijn Helixx MD 900 helemaal opgekalfaterd heb. Zo heb ik mij ledig gehouden met het vervangen van het beschadigde rotorhoofd, het vervangen van de rotors zelf en het fine-trimmen van de propellor-mixer. Vooral dat laatste was een hele klus! Het schroefje op de receiver is namelijk een uiterst gevoelig iets, een draai van ca. 10 graden levert al een heel andere verhouding tussen de twee motoren op! Na het nodige geregel en testen ben ik toch wel behoorlijk tevreden met mijn deels herboren Helixx! Hij hoovert nu namelijk heel stabiel en bij de kleinste aanpassing via de trims reageert hij zoals gewenst.

Eerlijkheidshalve dien ik u, beste lezer, echter mede te delen dat dit hele proces mij een hele namiddag sleutelen heeft gekost… Maar ja, ik ben nu eenmaal nog in de leerfase. Dankzij de ervaring die ik aldus recentelijk aan mijn namiddag sleutelen heb overgehouden, maak ik mij sterk dat ook moeilijkere karweien voor mij weldra geen geheim meer zullen hebben.

Goed, terug naar de fly-in van deze avond. Ik hoop dat mijn zeer gewaardeerde secretaris onder de indruk zal zijn van mijn technisch verbluffende prestatie en hopelijk kunnen we genieten van een avondje hemels heli-vliegen!

Met toegenegen groet,

de Voorzitter.

Helicopterkens in den angar

Gisteren repetitie gehad met de wereldberoemde rockband The F*cking Steambeats.

Mijnheer den voorzitter was ook aanwezig met helicopter en gitaar.

Een potentieel lid kwam op bezoek en had naast zijn vrouw ook zijnen elicopter mee.

Hoe kan het ook anders, …  boys and their toys … the sky was the limit!

Reparatie voorzittersheli.

Het desbetreffende rotorhoofd laat lang op zich wachten…. Het is dan ook telkens kicken als de heli (met noodreparatie) de hoogte ingaat en daar ook blijft. Voorlopig houden de componenten het nog vol. Mijnheer de Voorzitter, ikzelf dus, heeft namelijk het gebarsten rotorhoofd opgelapt met behulp van PVC-lijm en spangespjes.

In de loop van de namiddag zal ook de voorzitterscessna volledig geassembleerd worden. Uiteraard volgt er later nog een bouwverslag.

Helicoptervliegen – vergadering 1

De eerste vergadering na het helicoptervliegen is nu geopend.

Helicoptervliegen - vergadering 1

Mijnheer de Voorzitter had al een technisch mankementje: zijn rotorhoofd was gebarsten. Hij had de helicopter uit zijn hand laten vallen!!! Na heel wat gefoeter en gesukkel kunnen we zijn noodreparatie als geslaagd beschouwen. Het bestelde nieuwe rotorhoofd zal echter ook op langere termijn soelaas bieden.

Hier zie je alvast een staaltje vliegkunst van Mijnheer de Voorzitter. Chapeau!

[flashvideo filename=”wp-content/uploads/helivlucht1.flv” /]

Mijnheer de Secretaris was echter heel enthousiast om zijn vliegkunsten te tonen aan mijnheer de Voorzitter, zodoende dat hij uit volle enthousiasme tegen de muur vloog met de staart van de helicopter, waardoor de rechter vin van de staart afbrak. Ai!

Afgebroken vin

Lijm is on the way…

Straks monteren we onze vliegtuigen,
foto’s volgen…

– de Secretaris