Zoek dekking

Jawel beste kijker, zoek gerust dekking. Dra stijgen wij wederom ten hemel. Dit met onze volledig afgestelde machines.

Wij hebben de winter gebruikt om in volstrekte ascese onze machines klaar te maken voor een succesvolle zomer. Na een bezoek aan onze trouwe hofleverancier zijn we tot de constatatie gekomen dat we gewoonweg niet het juiste gereedschap hadden. Noch de juiste kennis van zaken. Daarom hebben we ons Vangheluwe-gewijs afgezonderd en verdiept in de mystiek van de luchtacrobatiek en aerodynamica.

Daarom hebben we ook een tweede club opgericht: Airbuster Technics. Gezien de analogie met Airbusters hebben we dezelfde statuten overgenomen, doch merk op, het is een complete andere afdeling. Mede dankzij de enorme investering van Dhr Secretaris, en het sublieme ondersteunen van Dhr Voorzitter is deze nieuwe divisie tot stand gekomen. Zij heeft ons reeds veel genot en deugd verschaft.

Na onze laatste technische check-ups kunnen wij besluiten dat onze toestellen wederom volledig luchtwaardig en afgesteld zijn.

Clubs aller lande, u weze gewaarschuwd, let op van het trojaans paard…

Until then

Heer Voorzitter en Heer Secretaris

Het illegaal circuit

Hoogaangeschreven edelachtbare vliegfanaten,

Heden avond hebben wij wederom een stukje geschiedenis geschreven. Tegen de aanbevelingen van de luchtverkeersleidling in (de aswolk nvdr.) hebben wij onvervaard de elementen getrotseerd. De totaliteit der hoogtes van alle vluchten samen bedraagt ruim 2 meter! Uw kunt zich voorstellen welke doodsangsten uw dierbare pioniers hebben doorstaan, doch dit geheel ten dienste van de mensheid. We zijn er van overtuigd dat onze experimenten bijdragen tot het dichten van het olielek in de Mexicaanse golf en het verdrijven der aswolk van Eyjafjallajokull. We hebben onze vluchten dan ook met succes af kunnen ronden en ziedaar: geen schrammetje hebben toestel noch vliegenier opgelopen. We danken oprecht onze ega’s voor de morele steun. Ook danken wij onszelf voor onze onvervaarde moed en onze uitmuntendheid in de vliegkunde.

We trekken ons nu terug in de duistere krochten van onze labo’s en zullen ons, alweder geheel ten dienste van de mensheid, wijden aan een rustig en ascetisch leven. Na deze bezinningsperiode treden wij dra weder naar buiten om de mensheid te verstommen met onze onevenaarbare aeronautica.

Tot dan verblijven wij hoogachtend,

Mijnheer de Voorziter en Mijnheer de Secretaris.

We’re back!

Goedenavond vliegfanaten,

Vanaf heden ten dage begeven wij, heer Voorzitter en heer Secretaris, ons weder in hogere sferen. Daar wij het vorige kwartaal met lichte winst konden afsluiten, hebben wij na urenlang vergaderen besloten om ons opnieuw ten dienste van de mensheid te stellen.

Welaan, wij beschikken elk over een nieuw en ultramodern luchtverkennend toestel.

Na de testsessie heden avond kunnen wij besluiten dat wij vanaf nu wederom geheel en al de uwe zullen zijn. Onze bevindingen lees je voortaan opnieuw op je vertrouwde site.

Benieuwd naar meer?

Heren Voorzitter en Secretaris

Airbusters opnieuw gespot in damme

Via anonieme verslaggeving is vernomen dat de airbusters opnieuw gespot zijn in Damme en omgeving. Mogelijks duidt dit op hernieuwde activiteiten. Geruchten gaan de ronde dat ze uit de richting van de AMshop kwamen. Wat voert het tweetal nu weer in z’n schild? We’ll let you know.

De Anonieme Verslaggever