Het illegaal circuit

Hoogaangeschreven edelachtbare vliegfanaten,

Heden avond hebben wij wederom een stukje geschiedenis geschreven. Tegen de aanbevelingen van de luchtverkeersleidling in (de aswolk nvdr.) hebben wij onvervaard de elementen getrotseerd. De totaliteit der hoogtes van alle vluchten samen bedraagt ruim 2 meter! Uw kunt zich voorstellen welke doodsangsten uw dierbare pioniers hebben doorstaan, doch dit geheel ten dienste van de mensheid. We zijn er van overtuigd dat onze experimenten bijdragen tot het dichten van het olielek in de Mexicaanse golf en het verdrijven der aswolk van Eyjafjallajokull. We hebben onze vluchten dan ook met succes af kunnen ronden en ziedaar: geen schrammetje hebben toestel noch vliegenier opgelopen. We danken oprecht onze ega’s voor de morele steun. Ook danken wij onszelf voor onze onvervaarde moed en onze uitmuntendheid in de vliegkunde.

We trekken ons nu terug in de duistere krochten van onze labo’s en zullen ons, alweder geheel ten dienste van de mensheid, wijden aan een rustig en ascetisch leven. Na deze bezinningsperiode treden wij dra weder naar buiten om de mensheid te verstommen met onze onevenaarbare aeronautica.

Tot dan verblijven wij hoogachtend,

Mijnheer de Voorziter en Mijnheer de Secretaris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *