Site informatie

Het langverwachte fenomeen gaat sneller dan verwacht, we worden populairder dan ooit!

Overzicht bezoekers

Zoals u ziet is de harde kern van dit vlieggebeuren nog steeds gecentraliseerd in de buurt van Gent maar de uitbreiding is iets om fier over te zijn.

Proficiat, Airbusters! Dit is uiteraard alleen mogelijk dankzij het uitgekiemde strategisch bestuur van Mijnheer de Voorzitter en Mijnheer de Secretaris zelve.

Binnenkort meer…
de Secretaris

3 Replies to “Site informatie”

 1. Heren,
  Gaat het al niet goed in dit landje en moeten jullie je nu ook al met politiek onledig houden. Je kan moeilijk weerleggen dat de suprematie van de Vlamingen uit deze gegeven in kaart gebracht geen politieke bijbedoelingen heeft.
  Bij politieke ambitie om dit landsgedeelte te besturen, gelieve u te wenden tot de heer Determe.
  En moest de scheiding er al komen, zullen er meer financiële middelen vrijkomen om de burger zijn brood en spelen te geven.
  Gedenke dit bij glorie en overwinnig.
  Uw burgervader,Zjef

 2. Heren,
  Hopelijk groeit de strategie nog als kool, want eens het uitkiemen gebeurd, dient men het gewas uiteraard te laten groeien… Of bedoelde u, heren Voorzitter en Secretaris, dat u een uitgekiende strategie heeft? Dan werpt dit weer een ander licht op uw plannen.
  Met vriendelijke groeten,
  Archibald Pellagon
  Taalpurist – vliegeraar

 3. Weledelzeergeleerdgeboren Heren Voorzitter en Secretaris,
  Terwijl ik onder een tintelend middagzonnetje met mijn sluimerkussen zat te genieten van een verfijnde vlaflip had ik een wonderbaarlijk visionaire gedachte waarbij ik U beiden het toneel der grootheden zag vervoegen als toegewijde en geconsacreerde proselieten in de vliegkunst die met de geest van ware olympiërs uitgegroeid zijn tot ongeëvenaarde cessnabesturende eminenties.
  Maar meteen en met weerwil moet ik u hierbij ontnuchterend te melden geven dat ik uw strijdbanier heb moeten begraven, hetgeen natuurlijk wel tot enige toelichting noopt. Hoewel ik toch nog wel fraai geconserveerd ten tonele mag verschijnen moet ik het ontluiken van enkele niet bevroede piaanpuisten als een oudtestamentisch teken interpreteren dat verwijst naar mijn nakend afscheid. Pimpelpaars wordt ik daarvan maar het mag niet baten. Ik zie mij zodoende genoodzaakt mij terug te trekken binnen de veilige muren van het juvenaat mijner jeugd en ik begrijp ten volle dat u als viveurs der aviatiek hier geen boodschap meer aan hebt. Ik kan u niet tot intentreuren vermoeien met mijn bekommernissen en moet mij nu voorbereiden op reeds hierboven vernoemd nakend afscheid dat ik wel en terdege passend en met stijl wil organiseren. Daarom bent U beiden Heren Venusjonkers genood op donderdag de 12° van juni om 19.37 in mijn nederige stulp tot het heffen van één glas.
  In afwachting van Uw antwoord
  hoogachtend en vriendelijk groetend
  verblijf ik
  L. Bleriot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *